Search
Categories
Archives

You are currently browsing the Relativity blog archives for Február, 2011.

Archive for Február, 2011

Antihmota

V minulom článku som vám predstavil urýchľovač častíc ale nespomenul som, že vedci sa snažia umelo vytvoriť antihmotu.  Antihmota je zrkadlový obraz našej normálnej hmoty, ktorú vedecky označujeme koinohmota. To znamená, že celá anti- častica ma opačný náboj ako normálna častica. Napr. elektrón, ktorý má normálne záporný náboj bude mať v antičastici kladný náboj takýto anti-elektrón nazývame pozitrón. Takže to, že sa to volá antihmota neznamená, že je nehmotná ale je hmotná a tak isto pôsobí na ňu gravitácia alebo magnetické pole.

Keď sa antihmota stretne s hmotou možu nastať dve situácie. Môže nastať, že dôjde k rozptylu do opačných smerov alebo dôjde k anihilácií, čiže k výbuchu. Pri tejto anihilácií sa uvoľňuje veľké množstvo energie. Je to najlepší známy zdroj energie(uvolňuje energiu so 100% účinnosťou…jadrové štiepenie ma účinnosť 1,5%) jedna jej kvapka by dokázala zásobovať energiou New York. Bohužiaľ zatiaľ nevieme antihmotu efektívne využívať ani vyrábať ale snáď to budúcnosť zmení. Možno k tomu raz prispejem

LHC – Veľký hadrónový urýchľovač

Veľký hadrónový urýchľovač je časticový urýchľovač, ktorý sa nachádza na Švajčiarsko-Francúzskych hraniciach. V tomto urýchľovači sa zrážajú mrikročastice   aby napodobnili podmienky, ktoré boli pri vzniku nášho vesmíru nazývaný “Veľký tresk”.

Cieľom tohto miliardového experimentu je ako som už napísal napodobniť podmienky, ktoré boli na začiatku nášho vesmíru, ale aj objaviť nové subatomárne častice ako napr. Higgsov bozón.

Tento urýchľovač sústreďuje veľké množstvo energie na veľmi malom priestore.  Napríklad keď urýchľuje protón s energiou 1TeV, to síce nie je veľa je to asi energia letiaceho komára lenže v tom je háčik, že protón je asi trilion-krát menší ako komár.

Táto zábavka novodobých fyzikov stála až 8 miliárd amerických dolárov a pracujú v ňom fyzici z celého sveta a ja dúfam, že sa raz budem podielať na tomto experimente aj ja :) .