Časť 5 : Alternatívna časová línia

Predstavme si, že tok času je jedna priamka. Keď cestujeme do minulosti podľa tejto teórie paralelných časových línií tak z jedného miesta na priamke preskočíme kúsok dozadu. V tom momente sa stane jedna vec a to tá, že v mieste kam sme pricestovali, čiže do minulosti sa vytvorí ďaľšia časová línia .  Teraz už máme dve priamky, ktoré bežia súbežne ale odohrávajú sa na nich rovnaké deje len do momentu keď návštevník z budúcnosti prišiel do minulosti. Takto vlastne budú tie isté dve osoby v jednej časovej línií a druhá bude pokračovať bez neho. Tento spôsob je veľmi obľubený v literatúre a vo filmoch lebo sa nemusia strachovať o všelijaké paradoxy alebo zložite vysvetlenie prečo sa zmenila historia a tym budúcnosť.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.