Čierna diera

Tak a prihováram sa vám moji vážený čitatelia posledný krát. Venujem posledný  post čiernym dieram alebo vedecký termín gravitačný kolapsar je to vlastne taká vysoká koncentrácia hmoty, že vytvára takú obrovskú gravitáciu, že ani svetlo neunikne tejto gravitácie a až sa zdá, že všetka hmota hmota v blízkosti nej padá do čiernej diery odtiaľ pochádza ten názov. Povrch čiernej diery sa nazýva horizont udalostí čo sa dostane za neho už je nenávratne stratené. Predpokladá sa, že aj v strede našej galaxie a aj v strede ostatných galaxiách sa nachádzajú čierne diery ale tie sa už nazývajú super masívne čierne diery a čím je väčšia galaxia tým je väčšia aj čierna diera. .

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.