Čo sa trepe v TV…

V nedeľu 2.4.2011 odvysielala TV JOJ príspevok o “záhadných” stopách po lietadlách, ktoré vraj ostávajú na nebi príliš dlho.

Podľa istých ľudí, ktorí sa absolútne nerozumejú do meteorológie, sú tieto kondenzačné stopy lietadiel tzv. chem trials. Podľa nich sa do zmesi paliva pridávajú isté látky, ktoré sa cielene vypúšťajú do ovzdušia v istej výške. Tieto látky majú údajne zastaviť globálne oteplenie.

Musím však sklamať všetkých, ktorí veria tejto idiotine…

Tento jav vysvetlím veľmi jednoducho. V prvom rade ako vznikajú kondenzačné pruhy za lietadlom. Vo vzduchu sa nachádza niekoľko percent vody vo forme vodnej pary. Letecký motor je ako jeden veľký kompresor. Vzduch nasatý do motora a následne sa stlačí, spáli s palivom. Pri spaľovaní paliva sa taktiež uvoľní veľké množstvo vodnej pary. Spaliny z motorov sú veľkou rýchlosťou vyfúknuté von z motora do prostredia s teplotou asi -40 až -70°C.  Nastáva kondenzácia a vznikajú miniatúrne ľadové  kryštáliky. Tým vzniká súvislý pás ľadových kryštálikov. Čím je vzduch vlhkejší, tým vznikajú pruhy bližšie za motormi a vydržia na oblohe dlhšie. Po čase sa stáva z týchto pruhov oblak Cirrus. Pri vysokej vlhkosti a priaznivým podmienkam, pruhy ostávajú na oblohe aj niekoľko hodín.

Preto neverte každej blbosti, čo dávajú v TV. ;-)

Kondenzačné pruhy

Fulcrum©

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.