Webdesign

Webdesign je voliteľný predmet v druhom ročníku na gymnáziu Ľ. J. Šuleka v Komárne. Je to dvojhodinový predmet, máme ho vo štvrtok na 6. a 7. vyučovacej hodine, takže keď nás chcete zastihnúť pri práci, ako píšeme články, nájdete nás v 3. učebni informatiky. Tento predmet som si vybral preto, lebo sa mi páči práca s počítačom a práca na vlastnom webe alebo blogu. A to sa tu môžeme naučiť. V prvom polroku sme sa naučili tvoriť vlastnú internetovú stránku pomocou programu WeBuilder. Tento polrok sme si vytvorili vlastné blogy, do ktorých prispievame vlastnými článkami, obrázkami a fotkami. No nielen článkami , obrázkami, či fotkami, v blogu zapájame vlastnú tvorivosť aj pri koláži alebo animácii. Práca na blogu je veľmi zaujímavá, páči sa mi a do budúcna budem určite uverejňovať ďalšie články :) .

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.