Čierna smrť

Táto celosvetová pandémia vypukla v polovici 14.storočia.Názov ,,čierna smrť” alebo inak ,,mor” má pôvod v jednom výraznom príznaku ochorenia,ktoré sa odborne nazýva akrálna nekroza(odumretie končekov prstov a ušných lalôčikov pre poruchu cievneho zásobenia a podkožné krvácanie,ktoré má čierne sfarbenie).

V Europe sa objavila 1347-51 a zahubila asi polku populácie.Približne v rovnakom čase sa nákaza objavila aj vo veľkej časti Ázie a Blízkeho východu.Celkovo táto pandémia zahubila asi okolo 75 milionov ľudí.Rovnaké ochorenie v rôznych rozsahoch sa vracalo do Europy až do 18.storočia.K najvýznamnejším epizodam patrila epidémia v Londýne,Taliansku,Viedni,Marseille a v roku 1771 v Moskve.

Mor v Europe bol naposledy zaznamenaný na začiatku 19.storočia.No dodnes sa objavujú menšie ložiská infekcie inde vo svete.(severná Afrika,Madagaskar,Ázia a USA).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.