Archive for the ‘Webdizajn’ Category

WEBDIZAJN

Tento volitelný predmet som si vybrala na základe spoznávania nových vecí a aby som mohla informovať verejnosť o nových udalostiach.Tým,že som sa prihlásila na tento predmet som si mohla vytvoriť svoju vlastnú stránku a naučiť sa robiť i z inými programami ale aj informovať verejnosť,nie len svojich kamarátov,na mojej vlastnej stránke.