Masyu
Sobota, 23 Október 2010 | Autor: sjiricek

Hlavolam, ktorý si teraz predstavíme má názov Masyu (alebo “Shiroshinju Kuroshinju”). Hrací plán má tvar obdĺžnika. Niektoré políčka obsahujú krúžky. Každý z krúžkov má buď bielu farbu (prázdny) alebo čiernu farbu (plný). Úlohou je vytvoriť súvislú čiaru (slučku), začínajúcu aj končiacu v jednom políčku, ktorá prechádza cez všetky krúžky na hracom pláne. Slučka, ktrorá vchádza do políčka, musí cez políčko prejsť priamo alebo pod 90 stupňovým uhlom.

Dva druhy krúžkov na hracom pláne určujú dva spôsoby ako má čiara prechádzať cez ne:

  • Cez biele kruhy musí prejsť čiara priamo, ale slučka sa musí “zlomiť” na predchádzajúcom alebo (a) nanasledujúcom políčku, ktoré nasleduje po políčku s krúžkom.
  • V čiernom krúžku sa musí čiara “zlomiť” pod 90 stupňovým uhlom, ale cez predchádzajúce a nasledujúce políčko musí prejsť priamo.

Príklad:

Úloha pre Vás (kliknutím na obrázok zobrazíte riešenie:

Možnosti na internete: