Odstránenie hypertextových odkazov
Nedeľa, 18 December 2011 | Autor: sjiricek

Kopírovali ste si text z webových stránok do textového editora a v texte vám zostalo veľa hypertextových odkazov (prepojení) z pôvodného článku. Chceli by ste ich vymazať “jedným” kliknutím. Tu je návod, ktorý som prebral z článku http://pocitace.sme.sk/c/2852625/ako-odstranit-vsetky-hypertextove-odkazy-v-dokumente-programu-word-2003.html.

Prvá možnosť ako hyperlinky odstrániť je:

1. Označiť celý text v ktorom chcete odstrániť hypertextové prepojenia. Ak chcete označiť text v celom dokumente môžete použiť Ctrl + A.

2. Srlačiť kombináciu kláves Shift + Ctrl + F9

Druhá možnosť je použitie makra:

Sub UnlinkHyperlinks()
Dim nHL As Long
For nHL = 1 To ActiveDocument.Hyperlinks.Count
ActiveDocument.Hyperlinks(1).Delete
Next nHL
End Sub

1. Na karte ZOBRAZIŤ vyberieme Makrá (Alt + F8)

2. Stlačíme “Vytvoriť” a v otvorenom okne vymažeme text a vložíme horeuvedené makro.

3. Makro uložíme (File -- Save Normal alebo stlačíme Ctrl + S) a spustíme pomocou F5.

Po vykonaní oboch možností sa hypertextové prepojenia odstránia, ale text zostane modrý podčiarknutý. Na zmenu farby a podčiarknutia môžeme použiť nástroj Nahradiť z karty DOMOV.

1. Klikmneme do políčka Hľadať a stlačíme Ďalšie možnosti. Vyberieme: Farba písma Modrá, Podčiarknutie. Po správnom nastavení stlačíme OK

2. Klikneme do políčka Nahradiť a opäť cez Ďalšie možnosti nastavíme: Farba písma: Automatická, Bez podčiarknutia. Stlačíme OK.

3. Stlačíme “Nahradiť všetky”

V rubrike: Informatika