Očný trik s obrázkom
Streda, 21 December 2011 | Autor: sjiricek

Vyskúšajte to!

Sústreďte sa počas doby 30 sekúnd na štyri pod sebou umiestnené bodky uprostred obrázka.

Potom sa pozrite na stenu a začnite prižmurovať oči.

Uvidíte svetelný kruh, pozorujte ho chvíľu a uvidíte …

Naozaj neuveriteľné!!!

V rubrike: Oddych