Gľjs.

Trendom dnešnej doby je vysokoškolské vzdelanie. Gymnázium ako jediná stredná škola ponúka univerzálnu prípravu na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole. Vysokých škôl je síce veľa a dnes nie je až taký veľký problém sa na ne dostať, ale treba si uvedomiť skutočnosť, že náročnejšie je na vysokej škole zotrvať a úspešne ju ukončiť. Vzdelanie v gymnáziu je všeobecné, a tým sa oddiali obdobie voľby špecializácie. Nie každý 15-ročný študent sa dokáže rozhodnúť, či v budúcnosti chce byť lekárom alebo ekonómom. Gymnázium ako jediná stredná škola ho vie pripraviť na štúdium akejkoľvek profesie.

zdroj :http://www.gljs.sk