PostHeaderIcon Stonehenge

Stonehenge je kamenná stavba používaná až do doby bronzovej.Nachádza sa v blízkosti mestečka Amesbury v anglickom grófstve Wiltshire, asi 13 km severozápadne od Salisbury. Pozostáva z priekopy, ktorá je obkolesená veľkými kamennými blokmi, ktoré sú opäť  tiež obkolesené viacerými kruhmi  z kameňov. Oba najnápadnejšie kamenné kruhy sú pritom vonkajším kruhom z kamenných pilierov, na ktorých sú položené ďalšie kamene ako trámy. Vnútorná štruktúra je v tvare podkovy z pôvodne piatich trilitov (po dve nosné kamene, na ktorých je položený krycí kameň – trám).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.